Leveringsvoorwaarden bedrijven

Romazo Business to Business voorwaarden

De Romazo Business to Business Voorwaarden zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de vereniging van Rolluiken- markiezen- en zonweringbedrijven (Romazo).

Deze tekst geldt vanaf 16 september 2010 en is onder nummer 236/2010 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.