Lid van Romazo

Nijs Zonwering is lid van Romazo. Romazo is een onderdeel van de MetaalUnie.

Romazo Consumenten is de branchevereniging voor de rolluiken, markiezen en zonweringbedrijven in Nederland. Romazo behartigt de belangen van haar leden. Daarbij streeft Romazo naar het bereiken en in stand houden van een hoog kwaliteitsniveau onder haar leden. De leden van Romazo worden gecertificeerd door een extern bureau. Naast de belangenbehartiging van de aangesloten bedrijven, is Romazo actief op het gebied van collectieve promotie en kent een geschillenregeling voor particulieren. Romazo telt circa 160 aangesloten leden verdeeld over het land. Ook wij zijn lid van deze branchevereniging.

Belangrijke voorwaarden om lid te zijn van Romazo:

  • Vakbekwaamheid personeel
  • Scholing
  • Up-to-date showroom
  • Service dienst
  • Milieubewust bedrijf
  • Deugdelijke registratie en administratie
  • Creeëren van een veilige werkomgeving

Zie ook: www.romazoconsument.nl