Leveringsvoorwaarden Particulier

Romazo Consumentenvoorwaarden

De Algemene Consumentenvoorwaarden voor de verkoop, levering en/of montage van zonweringen, rolluiken en/of raamdecoraties van de vereniging Romazo Consumenten vindt u in het document wat u hieronder kunt downloaden.
Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad, in werking getreden per 20 december 2011 en gedeponeerd onder nummer 279/2011 ter griffie van de rechtbank Utrecht.